ARTISTS

 

Marusya Akimova
Yana Chernoritskaya
Svetlana Golovkina
Alena Grivnina
Angelina Grigoryeva
Davleeva Karina
Anastasia Ermolaeva
Yana Yerkina
Julia Yavnova
Polina Zaitseva
Anna Zebrina
Victoria Khangina
Irina Koryakova
Alexandra Korshunova
Ksenia Kholodkova
Polina Kholodkova
Aida Maralova
Alina Marku
Anna Mekhanoshina
Stephanie Murashova
Karen Otsuka
Luisa Petrova
Evgenia Rovnaya
Natalia Savelyeva
Maria Sabanova
Anna Sergeeva
Anna Semakina
Irina Silantieva
Inna Snigur
Anna Sharova
Valeria Styrayeva 
Diana Tovtyn
Polina Troshkina
Alina Veselova

ARTISTS

 

Hasan Allahverdiyev
Baranov Dmitry
Aydar Bikbulatov 
Nikolay Boldyrev
Daniele Bruno
Arthur Fakhrullin
Timofey Fedorenko
Savely Kabzhan
Marcel Kazykhanov
Murad Kerimov
Rail Kunafin
Pavel Novikov
Gennady Oorzhak
Nikita Ryzhov
Nikita Smolkin
Vadim Smorodin
Viktor Surkov
Almaz Sultanov
Timofeev Nikolai
Raphael Schabron
Arseniy Sheinin
Igor Yachmenev